Vedlikehold og drift

Assosieringsord og aktuelle spørsmål:

  • Er området rent/ryddig/godt vedlikeholdt?
  • Hvem vedlikeholder og skjøtter området?
  • Er det jevnlig søppeltømming, rengjøring av evt toaletter, klipping av gress?

Sjekkpunkter: 

  • Vedlikehold – rydding – brøyting – strøing
  • Renovasjon – hvem har ansvar, hyppighet

Kommentarer inaktiverade.