Sosial bruk/ulike aktiviteter

Muligheter for sosial bruk, ulike aktiviteter og typer kvaliteter i området ut fra hva som er kartlagt/beskrevet i foregående punkter.

Assosieringsord og aktuelle spørsmål:

  • Hva finnes av tilrettelagte sosiale møteplasser i området?
  • Hvilke målgrupper er disse tilrettelagt for?
  • Hva egner området seg til (eksempelvis aktiviteter, rekreasjon med mer)?
  • Hvor attraktivt er området for ulike målgrupper (eksempelvis barn, unge, eldre med flere)?

Sjekkpunkter: 

  • Sosiale møteplasser – variasjon – for mennesker i alle aldre
  • Mulighet for rekreasjon – rasteplasser – oppleve vær og vind – oppleve natur – lese – høre på musikk – tenke – bevegelse
  • Aktivitetsområder tilrettelagt og tilpasset aktivitet for ulike aldersgrupper – flerbruks arealer – mestring og utfordringer – variasjon – fra lavterskel – lek – spill – selvaktiviserende – mestring – utfordring
  • Turmuligheter – jogge – løpe
  • Ulike årsvarierte aktiviteter – isbane/skøyter – ski – vannaktiviteter – padle – ro – seile Flerbruksarealer for små festivaler, arrangementer, kulturelle fester – små scener for spontane aktiviteter, og gratis bruk – kulturaktiviteter – konserter – utstillinger – teater – kunst – dans

Kommentarer inaktiverade.