Fysisk sikring i området

Når området er kartlagt – gjør en vurdering av behov for fysisk sikring i området og en analyse/oppsummering av området med eventuelle forslag til tiltak:
Er området tilfredsstillende, eller er det behov for tiltak i området som gir muligheter for møteplasser, utfoldelse av fysisk aktivitet og rekreasjon?

Fysisk sikring i området
Behov for fysisk sikring for å unngå personskader og andre typer skader.

Assosieringsord og aktuelle spørsmål:

  • Finnes det terrengformasjoner i området som kan utgjøre en mulig fare for mennesker? Eksempelvis skrenter, stup, steinsprang.
  • Er det tilgang til vann, elv, sjø som kan utgjøre en mulig fare for mennesker? Eksempelvis ved fall ut i vann, elv eller sjø der det trengs stige for å komme opp igjen eller behov for livbøye.
  • Er det behov for tynning av vegetasjon (busker eller trær) for å gi en god visuell oversikt i området?
  • Er det behov for belysning i området?
  • Er det behov for skilting/merking i området?

Sjekkpunkter: 

  • Sikkerhets og sikringstiltak i forhold til terrengformasjoner og vann (eks ras og flom)
  • Trygghet og skjerming – gjerder
  • Trygghet – belysning og skilting/merking – visuell oversikt

Kommentarer inaktiverade.