Natur/landskaps- og opplevelseskvaliteter, tilrettelegging og anlegg

Beskrivelse av ulike typer natur, hva finnes av ulike typer anlegg og fasiliteter og grad av tilrettelegging for mennesker med funksjonshemning og ulike aldersgrupper.

Assosieringsord og aktuelle spørsmål:

 • Hva finnes av natur/landskapskvaliteter i området?
 • Hva finnes av opplevelseskvaliteter i området?
 • Er området tilgjengelig eller egnet for tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse (eksempelvis rullator, rullestol, blinde/svaksynte)?
 • Hva finnes av skilting og merking til og i området?
 • Hva finnes av fasiliteter i området?
 • Hva finnes av kulturarv og kulturhistorie i området?
 • Hva finnes av hvileplasser i området (benker)?
 • Er området rent/ryddig/godt vedlikeholdt?

Sjekkpunkter:

 • Rekreative områder (sammenhengende områder med grønne innslag, variasjon, åpent, gressplener, parker)
 • Blomster, urter, busker, trær/skog. Type terreng, variasjon (eks flatt, kupert). Vann (bekk, elv, sjø, hav). Dyr, fugleliv, fisk, innsekter.
 • Grad av sanseopplevelser (noe å se på/utsikt, høre/lyder, stillhet og ro, lukte, smake, føle, sol, skygge, lukt av sjø, «frisk luft»), åpent/lyst, intimt/lunt/»tett»
 • Skilt/kart/merking
 • Variert underlag, mykt, grus, gress, fast underlag
 • Områder der de ulike målgrupper ivaretas (eks gående bestemmer hastigheten foran løpende og syklende, for eksempel separering, egen løpetrase og sykkelbane, egne stier/veier for hesteridning)
 • Lys, lysløype, bidrar belysningen til trygghet, effekt/stemning, ledelinje, sesongenes skiftninger
 • Alternative turveier – flere mulige ruter
 • Benker (med regelmessig avstand), sittegrupper, benker/bord, bål/grillplasser, tilrettelagt for piknik
 • Tydelige turmål (eks utsiktspunkt, fontene, bekk, bygning, m.m.)
 • Toaletter/garderober, renhold, søppelkasser
 • Trygge forbindelseslinjer og tilrettelagt for sykkel, barnevogn, rullator, rullestol, motorisert rullestol
 • Undersjekkliste for tilgjengelighet for alle – med fokus på brukbart og tilgjengelig:
  • Bredde på turvei/sti – bør være min 1,20 (behov for møteplasser) helst opp mot 1,80 eller mer, da kan to elektriske rullestoler passere hverandre
  • Underlag – grus/asfalt, fast/løst, plant/ujevnt
  • Mulighet for trinnfri adkomst og fremkommelighet
  • Stigning – finnes veiledere for dette, kravet om 1:20 er SVÆRT strengt og ofte ikke nødvendig, underlaget har vel så mye å si. Jo bedre og fastere underlag, jo mer stigning «takler» en rullestol, særlig dersom det er snakk om kortere strekk.
  • Tetthet av hvilebenker
  • Toalett (svært viktig for noen for å være/bevege seg ute)
  • Nærhet til bolig/parkering
 • Bilfritt, nærhet til offentlig transport, parkering
 • Kiosk, kafeer, varmestue, utlån av aktivitetsutstyr, muligheter for overnatting, eks gapahuk, ly for vær, vind og sol
 • Aktivitetselementer: treningsapparater, trening, volleyball, fotball, andre spill, urbane aktiviteter som f. eks BMX – freerunning – parkour – klatring – skating
 • Fiskeplasser, strand, ramper, bademuligheter og soling
 • Kulturarv og historie – verneverdig kvaliteter, tilhørighet, identitetsskapende elementer

 

Kommentarer inaktiverade.