Nærhet

Avstand og tilgang fra boliger til nærmeste område. Atkomsten til området kan være lengre enn reell avstand pga ulike typer barrierer (fysiske og mentale). Graden av barrierer viser hvor sammenhengende/ tilgjengelig «stedet/området/byen» er for innbyggerne.

Assosieringsord og aktuelle spørsmål:

  • Hvordan er adkomsten til området?
  • Kan du innen ”10 minutter” med vanlig gange fra nærliggende boliger nå/ha tilgang til området (vær obs på ulike målgrupper)?
  • Hvilke barrierer finnes underveis (eksempelvis trafikkert vei, ikke fortau/gangvei, universell tilgjengelighet)?
  • Er det noe som gjør at området føles «usikkert/ikke attraktivt»?
  • Er det mulig å bruke kollektivtrafikk til og fra området og er det parkeringsmuligheter for sykkel og bil i området?

Sjekkpunkter: 

  • Nærhet til fra bebyggelse/boliger til grøntområder – 300 m eller mindre, 500 m, 1000 m eller mer
  • Snarveier og gode forbindelseslinjer som gjør det attraktivt å gå til/bruke
  • Mulige barrierer – fysiske og mentale – for alle (barn, mennesker med funksjonsnedsettelse og eldre)
  • Mulighet for å bruke kollektivtrafikk til/fra området og for å bruke bil til/fra området, parkering

Kommentarer inaktiverade.