Offentlig sikring av området

Offentlig sikring av området, spesielle naturkvaliteter og sikring av tilgang til og mot fremtidig omregulering og utbygging av området.

Assosieringsord og aktuelle spørsmål:

  • Er området sikret mot utbygging?
  • Er det mulig at området vil kunne bli omregulert til annet formål på et senere tidspunkt? Er det tilgjengelighet til strand og vann (eventuelt andre naturkvaliteter) som ikke er sikret?
  • Er stilleområder kartlagt og sikret?

Sjekkpunkter

  • Sikre grøntområder – båndlegging/tinglysing
  • Sikre stille områder
  • Sikre tilgjengelighet til strand og vann

Kommentarer inaktiverade.