Fleksibilitet

Områdets egnethet til bruk gjennom hele året, muligheter for ulike typer midlertidig bruk.

Assosieringsord og aktuelle spørsmål:

  • Hvor egnet er området i forhold til aktiviteter uavhengig av dag, natt eller årstidenes variasjon?
  • Er dette for eksempel et typisk sommerområde som kan gjøres om til skilek/akebakke om vinteren?
  • Er det mulig å gjennomføre/prøve ut midlertidige tiltak/aktiviteter i påvente av varige tiltak?

Sjekkpunkter: 

  • Mulighet for å endre etter årstid – etterbruk – på forskjellige måter
  • Belysning som gir økte muligheter for aktivitet ved skumring/kveld
  • Forskjellige typer aktiviteter – flerbruk
  • Mulighet for å prøve ut midlertidige løsninger/tiltak og midlertidige anlegg
  • Trygghet i forhold til trafikk

Kommentarer inaktiverade.