Tangen

Veilederen om urbant friluftsliv beskriver en modell for hvordan arbeidet med å sikre og legge tilrette for urbant friluftsliv kan gjennomføres.

Veilederen er tekstet ut gjennom to konkrete case, her finner du eksempel på bruk av veilederen for case Tangen. 

Her kan du se en aktivitetsbrosjyre for Tangen.

Kommentarer inaktiverade.