Prestebekken

Veilederen om urbant friluftsliv beskriver en modell for hvordan arbeidet med å sikre og legge tilrette for urbant friluftsliv kan gjennomføres.

Veilederen er testet ut gjennom to konkrete case, her finner du eksempel på bruk av veilederen for case Prestebekken.

Her kan du i tillegg se en mer detaljert beskrivelse hvor Prestebekken er kartlagt ved hjelp av sjekklisten for urbant friluftsliv.

Kommentarer inaktiverade.