Folkehelseutfordringer

Kommuner og fylkeskommuner skal ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og gjennom dette arbeidet identifisere sine folkehelseutfordringer, jf. §§ 5 og 21.

Spesielle folkehelseutfordringer:

  • økende inaktivitet, behov for områder som er tilrettelagt med lav terskel for bruk og aktivitet
  • økende ensomhet, behov for sosiale møteplasser
  • mer støy, behov for rekreasjonsområder med innslag av naturkvaliteter

Kommentarer inaktiverade.