Faktorer

Avstand størrelse, antall av elementer og antallet av opplevelser, er de fire miljøfaktorer som ser ut til at påvirke bruken av de grønne områder (ref. Stigsdotter og Schipperijn).

Ved avstand 300 meter fra boligen – brukes området 2,7 ganger pr uke. Ved avstand 1000 meter fra boligen – brukes området 1 gang pr uke.

(OBS! Brukerne kompenserer ikke for mangel av grønne områder i sitt nærområde, ved å oppsøke grønne områder lengere vekk.) ref. ibid.

Kommentarer inaktiverade.