Faser i arbeidet

urbant litenill4Veilederen for urbant friluftsliv kan brukes i alle faser ved utarbeidelse av områdeplaner og reguleringsplaner. Den kan også brukes uavhengig av planarbeid, planprosesser eller ved utvikling av eksisterende eller nye områder.

Faser i arbeidet med veilederen

1. Forberedelse
Gjennomgang av veileder for urbant friluftsliv, kategorier, sjekkpunkter, aktuelle planer (eks reguleringsplaner) for området og andre relevante dokumenter (evt kulturminner, historikk, botanikk, geologi med mer).

Utstyr til kartlegging: Oversiktskart, detaljkart, mal for beskrivelse, ark med sjekkpunkter, fotoapparat med mer.

2. Kartlegging og beskrivelse av nærområdet
Eksempel på hvordan du kan kartlegge og beskrive et område:
Sjekkliste for urbant friluftsliv – Prestebekken – her finner du eksempel på bruk av veilederen.
I tillegg finnes en mer detaljert beskrivelse hvor Prestebekken er kartlagt ved hjelp av sjekklisten for urbant friluftsliv.

3. Analyse av området
Er området tilfredsstillende, eller er det behov for tiltak i området som gir muligheter for møteplasser, utfoldelse av fysisk aktivitet og rekreasjon. Her finner du eksempel på bruk av veilederen i case Prestebekken.

4. Forslag om tiltak/tilrettelegging med budsjett og prioritering

5. Dialog og medvirkning kan gjennomføres i alle faser av arbeidet  Dialogmatrise finner du her.

 

Ved kartlegging av et område har vi delt inn i ulike kategorier for å vise mangfold og muligheter for urbant friluftsliv.

Sjekkpunkter for hver kategori finner du på egne menypunkter under Urbant friluftsliv – sjekkpunkter – kategorier.

 

Kommentarer inaktiverade.