Eksempler på relevant litteratur

Hensikten med denne litteraturoversikten er å gi en hjelp for å finne dokumentasjon på sammenhengen mellom folkehelse, friluftsliv og grønn strukturer.

Oversikten er utformet på bakgrunn av usystematiske fritekstsøkninger (snow ball metode, dvs. et funn har ført til flere funn, som så har ført til andre funn osv.) – dette gjennom samtaler med sentrale fagpersoner i Norge og Europa og søk på Google.

Dette er ikke en uttømmende liste, men gir en oversikt over flere dokumenter som er gått igjennom og det er notert stikkord/hovedtrekk på den enkelte publikasjon.

Søkeord: friluftsliv, natur, naturopplevelser, grønn struktur, helse, folkehelse, helseperspektiv, livskvalitet, psykisk helse, forebygge, stress, nærmiljø, fysisk aktivitet, green spaces, natural invironment, outdoor recreation, urban green spaces, public health, m.fl.

Her finner du litteraturoversikten og sentrale nettsider om friluftsliv og folkehelse

Kommentarer inaktiverade.