Spørsmålspakke

Her finner du en spørsmålspakke (Spørsmålspakke til SKB-matrise) som kan brukes når du gjennomfører en SKB.

Spørsmålene er ment å fungere som en støtte i arbeidet med de sosiale aspektene i planprosessen. Spørsmålene er ikke ment å være heldekkende, men skal vise bredden innenfor det sosiale området.

Spørsmålene skal inspirere, vekke tanker og danne grunnlag for refleksjon og diskusjon. Spørsmålene kan også gjøre det mulig at det vokser fram nye spørsmål i diskusjonen som kan være anvendelige i sammenhengen.

Mange av spørsmålene kan belyses ut fra ulike perspektiver, eksempelvis: Hvordan berøres barn og unge, personer midt i livet eller eldre? Hvordan berøres kvinner eller menn, jenter eller gutter? Hvilken påvirkning har tiden på døgnet eller tiden på året? Er de like eller ulike?

Spørsmålspakken er utarbeidet innenfor rammene for SMS-prosjektet og bygger på Göteborgs stads tre verktøy for sosialt bærekraftig by: kunnskapsmatrisen, sosial konsekvensanalyse (SKA) og barnekonsekvensanalyse (BKA) som S2020, byutviklingskontoret og nettverket Barn och unga i fysisk planering har utviklet.

 

Kommentarer inaktiverade.