Generell målformulering

Når du nå har fått et tydeligere bilde av stedets forutsetninger og hvordan det fungerer i dag, er det tid for å sette opp ett eller flere mål for utviklingen av området. Disse målene kan være generelle eller spesifikke og avgrenset, avhengig av prosjektet man jobber med og behovene for det. Målformuleringen skal ikke være en avveining mot andre verdier, som økonomi eller formålet med oppdraget ditt. Målene skal altså komme fra de sosiale aspektene som kom frem i kartleggingen. Målene kan tilfeldigvis sammenfalle med formålet med ditt planoppdrag, men målene kan også stå i konflikt med formålet.

Det er viktig å slå fast og bli enige om en målformulering i SKB-gruppen for å kunne jobbe videre og veie opp fremtidige forslag og eventuelle kompromisser mot målet. Ikke minst ettersom en del tiltak for å nå målet kan komme til å ligge utenfor ditt spesifikke prosjekt, hvilket ytterligere tydeliggjør betydningen av et samvirke med andre aktører som kan ha muligheter til andre forandringer.

Iblant kan det allerede finnes vedtatte politiske mål i politiske innretningsdokumenter, i oversiktsplaner eller andre strategiske dokumenter å ta hensyn til. Prosjektmålene kan også være satt i planoppdraget. Det vil også bli gjort en avveining mot miljø og økonomi i prosjektet som helhet, og derfor er det viktig å tydeliggjøre de sosiale målene.

Et eksempel på målformulering kan være ”Stedet må eventuelt kompletteres med boliger som egner seg for mindre husholdninger og personer med lavere inntekt, samtidig som de spesielle arkitektoniske kvalitetene opprettholdes. Torget bør bevares som sted for samspill: Det trengs bedre muligheter for samspill mellom personer som bor på stedet og personer som bor på den andre siden av veien. Koplingene til omliggende bydel på den andre siden av den store veien må styrkes og bli tryggere.”

Kommentarer inaktiverade.