Behovsliste

Etter en første analyse kan materialet gjøres enklere å bearbeide ved å formulere hvilke behov som finnes for å styrke de sosiale aspektene. Behovene kan gjelde ting som må forandres, utvikles eller bevares. Behovene formes ut fra kartleggingen og målformuleringen. Listen skal peke på behovene ut fra et sosialt perspektiv. Den skal være uten avveininger mot økonomiske midler eller andre ressurser. Slike avveininger foretas senere, når dere drøfter hvilke behov som kan oppfylles.

Behovslisten skrives sammen, eller avstemmes i det minste, med SKB-gruppen og eventuelt med andre aktører dersom du ser behov for det. Gruppen trengs både for å få inn et bredere syn på hva som er viktig, men også for å samle en bredde av aktører som kan forenkle gjennomføringen av tiltakene. Det er ofte behov som ikke kan tilgodesees direkte gjennom det planlagte tiltaket, men som likevel har en innvirkning på prosjektet ditt, og der andre aktører har mandat eller forvalterskap til å kunne gjennomføre andre tiltak.

Et samlet syn på hva som er behovene kan også styrke kommunen i dens kontakter med andre parter. Medborgere kan også involveres i denne fasen ved at man snakker om hvilke tiltak som ønskes eller hvilke verdier det er viktig å bevare.

Kommentarer inaktiverade.