Tiltaksfasen

Tiltaksfasen kan deles inn i tre overgripende faser:

modell tiltak

Generell målformulering
Behovsliste
Å få det gjort

Tanken er at du skal ta utgangspunkt i kartleggingen for å kunne formulere hva som må gjøres (bevares eller forandres) på stedet, og forme et forslag ut fra dette.

Prosjektet ditt kan være mer eller mindre definert i denne tidlige fasen. Det er trolig en hensikt med det og eventuelt også noen skisser, forventninger eller annet som tar utgangspunkt i planleggingsarbeidet ditt. I denne fasen er det tid for å samle informasjonen du har fått ut av kartleggingen og tillempe den på forslaget som er i ferd med å bli utarbeidet. Med den kunnskapen du har, hva er det viktig å få med i forslaget? De planlagte forandringene vil påvirke stedets sosiale sammenheng.

Alt etter når i prosessen de sosiale aspektene løftes fram, kan det iblant handle om å evaluere et ganske ferdig forslag som f.eks. er utarbeidet av en eiendomsutvikler – der påvirkningsmuligheten kanskje ikke er så stor, men der detaljer kan forandres. Det ideelle er at arbeidet starter i en tidlig fase mens påvirkningsmuligheten er større.

Ut fra kunnskapen om hvordan stedet fungerer i dag sammen med kunnskapen om det forslaget eller hensikten med prosjektet som finnes, kan man så formulere mål og tiltak for å styrke de sosiale kvalitetene med forandringen.

Kommentarer inaktiverade.