Samarbeid for SKB

soc.kons liten4Samarbeid i en prosjektgruppe for SKB

For å arbeide med sosiale aspekter er det viktig å samarbeide med andre aktører. Når du arbeider med prosjektet ditt, vil det trolig oppstå spørsmål som berører sosiale aspekter, men som ikke helt kan løses innenfor rammene for prosjektet ditt. Det kan også være slik at prosjektet ditt involverer andre aktører, eksempelvis grunneiere, eiendomsutviklere eller andre avdelinger i kommunen.

Det kan være fornuftig å utforme en prosjektgruppe for arbeidet med de sosiale aspektene for å løfte og diskutere ulike spørsmål som oppstår under arbeidets gang. Her har vi valgt å betegne en slik gruppe SKB-gruppe. I første rekke bør representanter fra andre kommunale organer være med i gruppen, men det kan være verdt å tenke gjennom hvorvidt også andre aktører skal medvirke. I en del saker er det med en eiendomsutvikler som det i så fall kan være velegnet å ha med. Det kan være slik at SKB-gruppen er samme gruppe som du treffer i andre sammenhenger og også avstemmer andre spørsmål med. Det kan være fordeler ved å blande ulike kompetanser med ulik utdanningsbakgrunn og ansvar, iblant kan det imidlertid være relevant for saksbehandleren og bare treffe dem som har spesiell kunnskap om sosiale aspekter, men det kan også være relevant å få inn miljøkyndige, da det er sterke koplinger mellom miljø og folkehelse, f.eks. bevaring av natur og håndtering av støy. Tenk også på om gruppen skal ha med seg representanter for interesseforeninger med spesielle kunnskaper eller kjennskap til stedet, eller om man treffer disse ved enkelttilfeller.

Det er viktig å være bevisst om hvem som er representert i gruppen. Er det grupper av mennesker som ikke er med, som man skal oppsøke eller som man kan løfte som en spesiell fokusgruppe i møtene? I dokumentasjonen er det lurt å oppgi de personer og kompetanser som har deltatt i arbeidet og hvilken funksjon/arbeidsplass de representerer. Det er også lurt å rapportere om medborgerdialog har vært gjennomført og med hvilke grupper, f.eks. presentert etter alder og kjønn.

Alt etter hvordan dere arbeider i din kommune eller ditt prosjekt kan det være du selv eller en annen som innkaller og holder SKB-gruppen sammen. Det kan også være en annen som gjør arbeidet med å samle inn materiale i kartleggingsfasen. Uansett hvem som kaller inn SKB-gruppen og hvem som bruker arbeidstid på å arbeide med de sosiale aspektene, så er det alltid du som planlegger som har ansvar for å få med de sosiale aspektene i nettopp ditt prosjekt. I påfølgende avsnitt i denne rapporten kommer vi tilbake med resonnement og maler for hvordan en SKB-gruppe kan arbeide.

Kommentarer inaktiverade.