Oppfølging

Når detaljplanen er ferdig og rettskraftig, er vanligvis du som saksbehandler ferdig med arbeidet med stedet. Det kan imidlertid stå igjen punkter fra behovslisten som dere vurderte at ikke kunne løses innenfor rammen av planprosjektet ditt og som ennå ikke er tilgodesett. Det er kanskje ikke besluttet hvorvidt det finnes muligheter for å tilgodese behovene eller på hvilken måte det skal skje. Det må finnes rutiner for hvem som tar ansvaret for å fortsette å samle relevante aktører og sørge for at behovene tilgodesees.

I SKB-gruppen bør dere tidlig stille dere spørsmålene om hvem eller hvilke som er ansvarlige for oppfølging av det som behandles. Hvis dere tidlig vet hvem som kommer til å ha ansvar for oppfølgingen, kan dere også diskutere hvorvidt det er du eller denne personen som skal sammenkalle SKB-gruppen i kartleggings- og tiltaksfasene.

Hvem som får oppgaven med å holde de sosiale aspektene sammen og ha ansvar for oppfølgingen av behovslisten deres kan være forskjellig i ulike kommuner. Det kan fremdeles være deg eller noen fra din planleggende forvaltning. Det kan også være noen fra formannskapets kommunesentrale forvaltning, noen fra forvaltningen som har ansvar for grunneierspørsmål eller en forvaltning som har ansvar for sosiale spørsmål.

Uansett hvem som har ansvar for oppfølgingen, så er det viktig at du har en tydelig dokumentasjon fra arbeidet ditt med den sosiale konsekvensbeskrivelsen, ettersom oppfølgingen kan komme til å pågå i lengre tid og nye aktører eller individer kan bli involvert. Den behovslisten dere har, sammen med kartleggingen, kan forme en slik dokumentasjon, der kartleggingen forklarer de ulike behovspunktene.

Kommentarer inaktiverade.