Konsekvensfasen

Det er først i den siste fasen at selve konsekvensene av planforslaget beskrives og analyseres. Det bør samtidig påpekes at det ikke finnes noen klare skiller mellom de ulike fasene og at de i praksis ofte går inn i hverandre. Allerede kartleggingsfasen er det eksempelvis vanlig at tanker og ideer om konsekvensene av et prosjekt synliggjøres og diskuteres. Derfor er det positivt å sørge for en eller annen form for dokumentasjon av konsekvensene gjennom hele prosessen.

Konsekvensfasen kan beskrives som en forlengelse eller samvekting av de to første fasene, dvs. kartleggingsfasen og tiltaksfasen. Kunnskapen som er innsamlet i kartleggingsfasen og konklusjonene fra tiltaksbeskrivelsen blir to lag som legges på hverandre. Sammen danner de grunnlaget for den endelige konsekvensbeskrivelsen. En konsekvensbeskrivelse bør alltid være spesifikk på den måten at den tar utgangspunkt i de verdier og aspekter som er identifisert som sentrale for det aktuelle stedet. Konsekvensbeskrivelsen skal med andre ord gjenspeile kartleggingen.

Konsekvensene av forslaget skal beskrives i et konsekvensavsnitt i detaljplanprosessen. Der kan underlaget fra dette arbeidet bli et godt tilskudd!

Sosiale konsekvenser
Innhold og gjennomføring

konsekvens

Kommentarer inaktiverade.