Kartleggingsfasen

soc. kons. liten3Kartleggingsfasen er den første av tre faser i den sosiale konsekvensbeskrivelsen

Den består av to deler:

Skaffe kunnskap om stedet
Analyse av kartleggingsmaterialet

 

Kommentarer inaktiverade.