SKB-matrisen, slik kan arbeidet gjennomføres

soc.kons liten4

SKB-matrisen er et verktøy som hjelper deg til å strukturere arbeidet med sosiale aspekter i planprosessen.

Verktøyet er utviklet av Göteborgs Stad. Det er utarbeidet for å løfte de sosiale aspektene i forbindelse med planlegging av byen og er tenkt å være med under alle faser i planprosessen, fra tidlig idé til konsekvensanalyse av et gjennomført prosjekt.

Denne matrisen kan fungere som en støtte. I og med at verktøyet deler inn arbeidet i tre faser – kartlegging, tiltak og konsekvenser, ledes man til å arbeide med spørsmålene i et bredt spekter – fra tidlige studier av området til deretter å la det utgjøre underlag for konsekvensene av planforslaget.

Klikk i matrisen under for å få et større bilde.

SKB matrise

I modellen for sosiale aspekter i planprosessen brukes det en spesiell inventerings- og analysematrise for sosiale konsekvensbeskrivelser. Meningen er at matrisen skal brukes løpende i SKB-arbeidets ulike faser for å skape en gjennomgående systematikk i arbeidet. Matrisen hjelper til å strukturere informasjon og peke på hvilke sosiale spørsmål som er spesielt viktige på et sted eller innenfor det spesifikke området.

Matrisen er bygd opp ut fra spesielt utvalgte sosiale aspekter som videre forholder seg til ulike geografiske skalaer. De sosiale aspektene kan også utvides og målgruppe tilpasses ved behov. De geografiske skalaene gjør at stedet eller området kan fanges opp i en større sammenheng.

Kommentarer inaktiverade.