Beskrivelse av metode med veiledning

Metodebeskrivelsen er utarbeidet for å gi en mer håndfast støtte i arbeidet med sosiale aspekter i planleggingen. Denne metodehjelpen er en nærmere beskrivelse av verktøyet Sosial konsekvensbeskrivelse – heretter forkortet til SKB – og hvordan du kan bruke verktøyet.

Vi beskriver eksempler på arbeidsmåter og metoder, der du kan velge en som passer for deg og prosjektet du arbeider med.

Denne rapporten danner grunnlag for saksbehandlere i flere ulike kommuner med ulike navn på sine forvaltningsorganer, ulik organisering og ulike rutiner. Derfor navngis ingen kommunale organisasjoner – og vi forsøker å beskrive metoder ut fra en generell planprosess.

Se den norske planprosessen her, den skiller seg noe fra den svenske planprosessen du kan lese mer om på SMS-prosjektets svenske nettside.

Rapporten er utarbeidet av Norconsult AB på oppdrag fra SMS-prosjektet. Her finner du metodebeskrivelsen for SKB i sin helhet.

Modell metodehjelp

 

Kommentarer inaktiverade.