Sosial konsekvensbeskrivelse SKB

Sosial konsekvensbeskrivelse

Ved hjelp av verktøyet for sosial konsekvensbeskrivelse SKB kan du arbeide systematisk med sosiale aspekter i stedsutvikling og fysisk planlegging, gjennom hele planprosessen.

Hva handler det om?
De sosiale aspektene er veldig sentrale for menneskers livskvalitet – og bør ha en særskilt rolle i all stedsutvikling, sammen med økonomiske og økologiske perspektiv. Det sosiale handler om å leve i et fellesskap med andre mennesker.

Modellen for SKB er utviklet gjennom prosjektet for at du skal kunne belyse og systematisk arbeide med sosiale aspekter i fysisk planlegging gjennom planprosesser. Utgangspunktet for modellen er at jo tidligere de sosiale aspektene løftes i planarbeidet, dess større er sjansen for faktisk påvirkning.

Modellen er en beskrivelse av hvordan arbeidet med de sosiale aspektene kan føres sammen med planprosessens ulike faser og politiske beslutningsnivåer.

Det er utviklet en metodebeskrivelse som veiledning for å bruke verktøyet for sosial konsekvensbeskrivelse, som kan hjelpe deg i gang.

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.