Tilbakemelding og oppfølging

Tilbakemeldinger

Når du gir deltagerne tilbakemeldinger etter gjennomført dialog, er du trolig i fasene høring, vedtak, kunngjøring og gjennomføring.

Her får du råd om hvem du skal gi tilbakemeldinger, samt forslag til hva du bør ta med.

Forslag til hvem du skal gi tilbakemeldinger:

 • de som deltok, interessenter og andre berørte personer
 • de som ville være med, men ikke kunne komme – eller valgte å ikke komme
 • samtaleoppdragsgivere som ikke var med
 • beslutningstagere som kommer til å bruke dialogens resultat som grunnlag for beslutninger

Noen forslag til hva du kan ta med i tilbakemeldinger:

 • hvordan dialogen gikk og eventuelle sammenstillinger og beslutninger
 • uløste spørsmål (om deltagere og oppdragsgivere samtykker)
 • neste steg i prosessen
 • en kort oppsummering av konklusjoner og avtaler

Oppfølging

Du har nå avsluttet dialogen og sammenstilt det som har kommet frem. Du befinner deg i slutten av planprosessen, og det er viktig at du følger opp dialogen. Ikke glem å rapportere om dialogforløpet til oppdragsgiveren/oppdragsgiverne.

Her får du tips til punkter du kan ta med i rapporten til oppdragsgiveren/oppdragsgiverne.

 • hvordan du/dere resonnerte rundt prosessen (formål, delaktighet, omfang med mer)
 • uventede hindringer som oppstod, disse er ofte en indikasjon på spørsmålets kompleksitet
 • hvor tidkrevende dialogprosessen var – både din og dine medarbeideres tid
 • økonomiske ressurser dere brukte
 • emosjonelle påkjenninger for de som hadde ansvaret for dialogen

Det er viktig å ta med en slik redegjørelse for å vise politikere (eller andre bestillere) hvor mye for-­ og etterarbeid som er gjort, og om alt gikk i henhold til planen.

Her finner du verktøyet samlet i ett dokument:
Støtteverktøy for dialog i planprosessen

Dialogverktøy:
Forberedelser
Gjennomføring
Tilbakemelding og oppfølging

Kommentarer inaktiverade.