Les kroppsspråk

Du kan hjelpe deltagerne med å uttrykke det de føler, men ikke vil si, ved å være oppmerksom på kroppsspråket og faktene deres.

Eksempler på kroppsspråk som ofte forekommer hos deltagere:

 • nikker eller rister på hodet
 • fniser, smiler, ler
 • rynker pannen eller gjør grimaser
 • legger ben eller armer i kors
 • snur seg bort
 • begynner å snakke med en sidemann
 • sukker eller ser opp i taket

Gester og kroppsspråk kan både symbolisere negative og positive følelser. Her får du noen tips om hvordan du kan legge merke til det som ikke blir sagt, men allikevel vises, slik at dialogen og underlaget skal bli best mulig.

 • Prøv å ikke bare lytte til den som snakker, men også være oppmerksom på det som skjer i resten av gruppen. Det er en fin balanse, men om dere er to prosessledere, kan den ene lytte og den andre observere.
 • Hvis du ser en reaksjon, kan du uttrykke den med ord. Det er viktig å ikke være anklagende, men interessert og nysgjerrig.
 • Du kan synliggjøre en reaksjon med humor: Du klør deg i hodet – lurer du på noe?
 • Du kan synliggjøre en reaksjon gjennom en allmenn kommentar eller en metakommentar: Jeg ser at du rister på hodet. Enten venter du litt etter kommentaren, eller du spør: Vil du fortelle hva du er uenig i?
 • Iblant kan det være en sterk og tydelig reaksjon, for eksempel at noen snur seg vekk fra den som snakker. Da kan du benytte speiling og si: Jeg ser at du reagerer på det X sa, er det noe du vil si? Eller du kan si: Jeg ser at du snur deg vekk.
 • Det er viktig å være varsom når du tolker kroppsspråk. Det er best å uttrykke seg undrende eller spørrende: Jeg ser at du rynker på pannen – har det noe å gjøre med det X nettopp sa? eller: Jeg ser at noen nikker – er dere enige med X?
 • Du kan også stille et spørsmål til hele gruppen: Jeg ser at mange holder på med telefonen – skal vi snakke om noe annet?

Kommentarer inaktiverade.