Inviter deltakerne tidlig: presentasjon

Delaktighet er alfa og omega for en givende dialogprosess. Hele møtet avhenger av at de som er i rommet, kan og vil delta med sin kunnskap og sitt perspektiv, men også at de lytter. En måte å få flere involvert i samtalen på, er å gi alle en mulighet til å bli hørt og sett tidlig i samtalen.

Tips til hvordan du gjennomfører en presentasjon

 • Når du har ønsket alle velkommen, sier du at det hadde vært fint å vite hvem som har møtt opp.
 • Forklar hva du mener med en ”presentasjon”: at alle bør presentere seg for hverandre.
 • Illustrer hva du vil at andre skal gjøre, gjennom å gjøre det selv først.
 • Be deltagerne om ikke å svare på det noen sier.
 • Gjør det kort om du ikke har mye tid.
 • Noen spørsmål du kan bruke ved en presentasjon:
  • Hva heter du?
  • Hva gjør du (som alternativ til yrkestittelen og muligens i forbindelse med den aktuelle prosessen)?
  • Hvilke forventninger har du til prosessen/dagen?
  • Hvilket forhold har du til det aktuelle emnet/stedet?
  • Hvordan har du det (er det noe som påvirker deg når du sitter her)?

Kommentarer inaktiverade.