Gjenta det du hører

I en dialog snakker man iblant forbi hverandre ettersom man ikke alltid lytter til det som blir sagt. Det skjer spesielt når samtalen handler om sterke følelser og meninger.

For å skape større ro og mer klarhet kan du som samtaleleder benytte speiling. Det betyr at du snakker om det som er sagt, slik du har forstått det.

Derfor er speiling viktig:

 • Det roer ned tempoet og skaper trygghet hos deltagerne.
 • Det er avklarende for den som snakker å høre det han/hun har sagt, og få mulighet til å korrigere eller bekrefte det.
 • Det er avklarende for de andre deltagerne, som får budskapet tydeligere forklart.

Praktiske retningslinjer for speiling

 • Speiling innebærer at du skal synliggjøre, men IKKE bære frem, en annens synspunkt.
 • Speile én person om gangen, med fullt engasjement: Du sier at …
  • Speiling betyr at du ikke skal endre noe en person har sagt.
  • Ta med essensen i alt personen sier.
  • Ikke legg til eller ta bort noe av det som er sagt.
 • Prøv å bruke samme ord og uttrykk som den andre har brukt.
 • Speiling bør inkludere følelsene bak ordene, ikke bare det noen sier: Du sier at de ikke lytter, og det ser ut som om du har sterke følelser knyttet til dette
 • Alt kan speiles – kroppsspråk, stillhet, gester og ansiktsuttrykk: Jeg ser at du snur deg vekk. Du har ikke sagt noe på møtet
 • Bruk samme intensitet som den du speiler.

Speiling skal alltid bekreftes eller korrigeres.

 • En god speiling vekker vanligvis umiddelbar respons, enten bekreftende eller nektende: Ja, nettopp! Nei, det var ikke det jeg mente. Jeg var ikke bare irritert, jeg var skikkelig sint! 
 • Dersom den andre ikke bekrefter eller nekter umiddelbart, skal du spørre personen om speilingen stemmer.
 • Er personen ikke enig, kan det være at du ikke har forstått essensen, eller at personen ikke har uttrykt seg slik hun eller han ønsket.

Kommentarer inaktiverade.