Gjennomføring – delaktighet i utarbeidelse av planutkast

Her får du hjelp til å forstå hvordan større innbyggerdeltagelse henger sammen med denne fasen i planprosessen.

Jo lenger ut i detaljplanleggingsprosessen, desto mindre påvirkelig blir planen som helhet. Det som blir påvirkelig er delene og detaljene. Formålet med fasen utarbeidelse av planutkast er å lage en overgripende struktur for området. Er det ønskelig med et bredere syn på planen, er det ekstra viktig med større innbyggerdeltagelse før den formelle detaljplanprosessen. Slik kan kommunen få et bredere syn på planen før rammene fastsettes.

Dersom innbyggerdeltagelsen ikke skal økes, men du allikevel har behov for en dialog med innbyggerne i denne fasen, gjennomfører du dialogen på samme måte som ved økt innbyggerdeltagelse.

Kommentarer inaktiverade.