Gjennomføring

Gjennomføring – dialog

Ettersom en dialog kan baseres på mange forskjellige metoder, er det ikke mulig å forutsi nøyaktig hvordan den vil bli. Det finnes imidlertid noen generelle punkter du kan forholde deg til, og som pleier å fungere bra i de fleste situasjoner. Som samtaleleder bør du huske følgende:Du har invitert deltagere, gjort klart rommet og ordnet med kaffe.
  • Ønsk deltagerne velkommen til møtet, og forklar kort formålet med møtet.
  • Begynn med en presentasjon. Be deltagerne presentere seg selv og si litt om hvem de representerer og hvilke forventninger de har til møtet. Du skal bare lytte og ikke kommentere det deltagerne sier. Når alle har presentert seg, kan du fortelle hvilke grupper som eventuelt mangler eller ikke er representert.
  • Forklar formålet med møtet tydelig, og dersom noen har forventninger som møtet ikke dekker, kan du spørre om deltageren/deltagerne fortsatt er interessert i å delta. Du kan foreslå at dere skal ta opp disse sakene ved en senere anledning.
  • Følg agendaen, informer om den og spør deltagerne om de mener noen viktige punkter mangler. Det kan også være lurt å sette av bestemt tid til hvert punkt på agendaen. Det er også mulig å lage en agenda og velge emner i fellesskap, men det er en prosess som kan ta tid.
  • Oppsummer møtet i korthet, eller be den som noterer, om å gjøre det. Oppsummer eventuelle beslutninger og fordeling av ansvarsområder.
  • Dersom det skal holdes et nytt møte, fastsettes tid, sted og dato for dette.
  • Takk alle for at de deltok.

Andre saker du bør være oppmerksom på ved gjennomføring av en dialog: Under menyen i høyre side finner du tips og råd når det gjelder; hvordan du tolker kroppsspråk, hvordan du møter deltagere som er opprørte eller sinte, og hvordan du skaper trygghet ved å oppsummere samtalen. For å skape ro og klarhet kan det også være lurt hvis du som samtaleleder kan gjenta det du hører .

Desto lengre man kommer ut i prosessen vil muligheten for å påvirke planen bli mindre.

 

Kommentarer inaktiverade.