Valg av metode for dialog

 • Valg av metode skal alltid ta hensyn til dialogens formål og målgruppens forutsetninger. • Under hele prosessen er det viktig å tenke gjennom hvordan informasjonstiltakene skal utformes. Du finner råd om dette i kommunens egne styredokumenter for kommunikasjon.
 • Det finnes mange ulike metoder, og opplegget bør tilpasses forholdene i den aktuelle planen. Du bør for eksempel tenke gjennom møtets form. Skal samtalen finne sted under en felles sammenkomst eller i mindre grupper? Hvilke møteteknikker kan best bidra til å skape struktur, dokumentere arbeidet og fremme deltagernes kreativitet? Du finner mer informasjon her;
  Medvirkningsveileder_metodenotat
  Ung Input, Vest-Agder Fylkeskommune
  Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven
 • Du bør tenke gjennom hvilke fagfolk og politikere som bør være til stede, og hvem som skal lede samtalen/møtet. Det være aktuelt å benytte en annen prosjektleder eller en kommunikasjonsekspert. Dette gjelder særskilt ved ”komplekse” planer.
 • Spørsmålsstillingene som skal behandles på møtet, må være godt gjennomtenkt og klart formulert.
 • Hvis det er fare for konflikt i forbindelse med planen, er det viktig å velge metoder som gjør det mulig å gjennomføre dialogen til tross for konflikten, som for eksempel fasilitering eller deep democracy.
 • Internett og sosiale medier kan også benyttes, både til å gi informasjon og innhente tanker og synspunkter fra innbyggerne. Husk at åpne invitasjoner via Internett eller sosiale medier kun retter seg mot grupper av aktive databrukere. Det kan også gjøre at innbyggerne får mindre utbytte av tanker og ideer. Her finner du flere tips. Husk at disse metodene ikke er egnet for konfliktfylte planer eller ved ønske om bredere deltagelse.

Kommentarer inaktiverade.