Når vil du benytte interne eller eksterne konsulenter?

Iblant er det behov for mer kompetanse eller man har liten tid, og da kan det være lurt å la interne eller eksterne konsulenter bidra i dialogprosessen.

  • Hvis et spørsmål er komplekst og/eller har høyt konfliktpotensial, bør du tenke over om du har tilstrekkelig kompetanse.
  • Det er en utbredt holdning at dialog er kommunens ansvar, og at man ikke bør benytte eksterne konsulenter ettersom de ikke representerer kommunen. Både i Sverige og i andre land har det imidlertid vist seg at konsulenter kan opptre ansvarsfullt og håndtere dialogprosesser på en god måte.
  • En konfliktfylt dialog krever iblant en nøytral person som ikke er ansatt i kommunen.
  • Det er praktisk å etablere kontakt med andre kommuner i regionen for å utvikle kompetanse eller ”låne” prosessledere av hverandre. Det er imidlertid viktig at kommunene er på lik linje når det gjelder dialog, kompleksitet og konflikt.

Kommentarer inaktiverade.