Når i planprosessen skal dialogen finne sted?

  • Det er viktig at dialogen holdes innen ordinære samråd. Husk at om en større gruppe innbyggere inviteres inn i medvirkning, kan de bli formelle sakseiere og få klagerett. Innbyggerdeltagelsen bør derfor økes før den formelle detaljplanleggingsprosessen.
  • Planlegg hvor mange deltagermøter som trengs for å oppnå formålet med dialogen. Iblant er det ett, og andre ganger er det flere.
  • Hvilke(n) målgruppe/målgrupper skal inviteres. Tilpass tidspunktene etter gruppens mulighet til å delta, og ta hensyn til arbeidstider. Dette kan løses ved å holde samme møte på flere ulike tidspunkter.

Kommentarer inaktiverade.