Hvordan skaper du et positivt engasjement for å få med ulike deltakere

Det er ofte de samme menneskene som engasjerer seg og deltar i dialog om byplanlegging, slik at resultatet kun speiler noen stemmer i samfunnet. Men hvordan fanger du opp nye stemmer, og hvordan får du med de deltagerne du vil skal engasjere seg?

Hvorfor engasjerer ikke folk seg i dialogprosessen? Her er noen årsaker:

 • De tror at beslutningstagerne ikke vil ta dem på alvor.
 • De har erfaring fra dialogprosesser som ikke ble tatt på alvor.
 • De har deltatt i dialogprosesser der de ikke fikk anledning til å snakke om det som var viktig for dem.
 • De fikk ingen tilbakemelding etter forrige dialogprosess.
 • De er ikke vant til å delta i beslutningsprosesser.
 • De har ikke tillit til politikere eller andre makthavere.

Hva kan du gjøre for å skape økt engasjement? Her er noen forslag:

 • Det er viktig å gjøre mennesker mer delaktige i hele prosessen. La dem være med på å bestemme sted, form og tidspunkt for møtet.
 • Spør dem om hva de vil snakke om.
 • Spør dem om hvem de mener burde delta. For eksempel: Vi vil gjerne at dere skal delta. Hva skal til for at dere skal delta i samtalen med andre interessenter eller med oss?
 • Våg å være kreativ og skap aktiviteter, slik at folk synes det er gøy å delta. For eksempel: Arranger musikkvelder, inviter skuespillere og så videre.
 • Bytt rolle, slik at du blir deltager i stedet for prosessleder. Tips fra Göteborg bys dialog om Frilagret.

Kommentarer inaktiverade.