Hvem skal delta i dialogen?

  • Du bør gjøre en områdeanalyse med rask kartlegging av hvem som bor i området, med hensyn til alder, kjønn, inntekt, etnisitet, utdanningsnivå, sysselsettingsrate, yrkeskategori med mer.
  • Vil du nå grupper som normalt ikke deltar på kommunens planmøter, må disse rekrutteres aktivt. Holdes det kun åpne møter, vil sannsynligvis bare ressurssterke grupper samt ”de som alltid kommer” delta på møtene.
  • Med mindre formålet er å få vite hva en bestemt gruppe (for eksempel eldre) synes, er det viktig å blande alder, kjønn, etnisitet, hjemby og så videre. Det gir en mer representativ gruppe. Hvem som deltar, er viktigere enn hvor mange som deltar. Her finner du forslag til hvordan du kan gå frem for å få med underrepresenterte grupper.
  • Inviterer du folk fra andre deler av byen, kan dette tilføre møtet et bredere perspektiv og større hensyn til kommunen/byen som helhet.
  • Invitasjonen må utformes i samsvar med målgruppens forutsetninger.
  • Dersom det finnes foreninger som er aktive i området, for eksempel en velforening, kan disse (ved behov) benyttes for å nå ut til byens befolkning.

Flere vil delta i dialogen hvis det skapes et positivt engasjement. Her får du tips om hvordan du skaper et positivt engasjement.

Kommentarer inaktiverade.