Forberedelse

Du er nå i fasen planprogram i planprosessen.

Det er besluttet å øke innbyggerdeltagelsen. Det er viktig at planleggingen er godt gjennomtenkt og samsvarer med formålet som ble oppgitt i fasen oppstartsmøte/planprogram. Formålet avgjør hvordan dialogen skal se ut, hvordan den legges opp, hvem som inviteres, og hvilken informasjon du skal gi. Det er viktig å være bevisst på formålet for å unngå å gi deltagerne en feilaktig oppfatning av mulighetene til å påvirke beslutningen.

For tips og råd om forberedelser før en dialog, se lenkene på høyre side.

Kommentarer inaktiverade.