Dialogverktøy

Dialog liten ill1Dialogverktøyet er i utgangspunktet beregnet på den svenske planprosessen, men er også tilpasset den norske planprosessen, det vil si fra fasen planprogram/oppstartsmøte til fasen kunngjøring og gjennomføring. Verktøyet kan brukes ved gjennomføring av ulike planprosesser og eventuelt tilpasses etter behov.


Dialogverktøyet består av enkle råd, tips og spørsmålsstillinger. Dialogverktøyet vil gi deg hjelp til å planlegge en innbyggerdialog med utgangspunkt i forberedelse, gjennomføring, tilbakemelding og oppfølging.

Dialog liten ill2

 

 

Her finner du verktøyet samlet i ett dokument:
Støtteverktøy for dialog i planprosessen

Dialogverktøy:
Forberedelser
Gjennomføring
Tilbakemelding og oppfølging

Kommentarer inaktiverade.