Definere planens karakter

For å avgjøre om og hvorfor innbyggerdeltakelsen skal økes, må du definere planens karakter. Det gjør du ved å ta stilling til spørsmålene nedenfor.

Ta utgangspunkt i den aktuelle planen, og grader spørsmålet på en skala fra 1 – 5. 1 = liten og 5 = stor.

Demokrati:  
1.       I hvilken grad trenger du/kommunen mer kunnskap om innbyggernes vurderinger, sakkunnskap og prioriteringer for å skape et bredere beslutningsgrunnlag?

1   2   3   4   5

2.       I hvilken grad kan innbyggerdeltakelsen gi  innbyggerne større kunnskap, forståelse og innsyn om hvorfor kommunen planlegger et område?

1   2   3   4   5

3.       I hvilken grad kan kommunen gjøre det mulig for marginaliserte innbyggere å delta i utformingen av den aktuelle planen?

1   2   3   4   5

4.       I hvilken grad kan planens utforming og innhold påvirkes?

1   2   3   4   5

5.       I hvilken grad kan du/kommunen påvirkes?

1   2   3   4   5

Kompleksitet og konflikt:  
1.       I hvilken grad berører planen kulturelle spørsmål eller livstils spørsmål? ·         Kultur kan handle om gruppers vaner, tradisjoner med mer
·         Livsstil/livskvalitet kan handle om natur, friluftsliv, trygghet, økonomi med mer

1   2   3   4   5

2.       I hvilken grad forekommer det en lokaliseringskonflikt (en annen plass, ”bare ikke her”)?

1   2   3   4   5

3.       I hvilken grad påvirkes kulturmiljøet?

1   2   3   4   5

4.       I hvilken grad har en lignende plan skapt sterke reaksjoner i andre kommuner?

1   2   3   4   5

5.       I hvilken grad er det i dag sterke oppfatninger om området som berøres?

1   2   3   4   5

6.       I hvilken grad er det grupper eller individer som føler at de ikke kan påvirke planens utforming selv om de ønsker det?

1   2   3   4   5

7.       I hvilken grad har det i det planlagte området forekommet bruk, endringer eller nedleggelser som har skapt negative reaksjoner blant befolkningen?

1   2   3   4   5

Ressurs:  
1.       I hvilken grad finnes det nødvendig kompetanse og erfaring til å holde en bredere innbyggerdeltakelse i den aktuelle planen?

1   2   3   4   5

2.       I hvilken grad finnes det tilstrekkelig erfaring til å holde en bredere innbyggerdeltakelse?

1   2   3   4   5

3.       I hvilken grad finnes det tilstrekkelig med økonomiske midler til å holde en bredere innbyggerdeltakelse?

1   2   3   4   5

4.       I hvilken grad er det god nok tid til å holde en bredere innbyggerdeltakelse i den aktuelle planen?

1   2   3   4   5

Nå har du gjort en vurdering av planens karakter. Neste steg er å analysere svarene, slik at du kan vurdere hvilken type medvirkning som er best egnet.

Kommentarer inaktiverade.