Er det behov for økt innbyggerdeltakelse i planprosessen?

Dialog liten ill3Du er nå i første del av planprosessen: fasen oppstartsmøte/planprogram.

I planprosesser er det alltid en form for innbyggerdeltagelse. Personer som berøres av planen får mulighet til å gi uttalelser til forslaget, dette er en form for innbyggerdeltagelse. Spørsmålet er om dette er tilstrekkelig for den aktuelle planen, eller om det er behov for økt innbyggerdeltagelse, utover det lovfestete.

Økt innbyggerdeltagelse skaper et bredere beslutningsgrunnlag, øker innbyggernes forståelse for og innsyn i planprosessen samt fanger inn flere gruppers behov, erfaring og meninger. Dette kan øke innbyggernes oppfattelse av delaktighet.

Det er viktig at du allerede i fasen oppstartsmøte/planprogram avgjør om det er aktuelt med økt innbyggerdeltagelse for å kunne beregne ressurser som tid, kostnader, personale og kompetanse.

Du må tidlig definere planens karakter for å kunne avgjøre om det er behov for økt innbyggerdeltagelse. Her er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i tre områder: demokrati, kompleksitet/konflikt og ressurs.

Neste steg er å lage en enkel analyse av planens karakter, slik at du kan vurdere hvilken type medvirkning som er best egnet.

 

Kommentarer inaktiverade.