Medvirkning gjennom dialog

wife in the north

Hvorfor jobbe med medvirkning?
Større innbyggerdeltakelse er viktig for å få med flere sosiale aspekter i stedsutviklingen. Dialog med innbyggere, mellom fagfolk og med politikere bidrar til å danne grunnlaget for gode politiske beslutninger. Dialog kan også gi forståelse for og innsyn i planprosessen. Dialog skaper bredde slik at det tas hensyn til flere gruppers behov, erfaringer og meninger ved utarbeidelse av nye planer.

Hva er verktøy for medvirkning?
Verktøyet består av to deler:

  • Er det behov for økt innbyggerdeltakelse vi i planprosessen?
  • Dialogverktøy

Den første delen hjelper deg med å besvare spørsmålet: ”Er det behov for økt innbyggerdeltakelse i planprosessen?” Dersom svaret er ja, finner du i den andre delen – dialogverktøyet – hjelp til å planlegge en innbyggerdialog med utgangspunkt i forberedelse, gjennomføring, tilbakemelding og oppfølgning.

Hvorfor er verktøyet utarbeidet?
Formålet med verktøyet er å gjøre det enklere for deg som politiker eller fagmann å integrere innbyggerdeltakelse i planleggingen. Ved hjelp av verktøyet kan du systematisk avgjøre følgende:

  • Er det behov for økt innbyggerdeltakelse?
  • Hvordan skal du tenke i forkant av dialog?
  • Hvordan gjennomfører du en god dialog?
  • Hvordan skal du tenke etter dialogen?

Når kan verktøyet brukes?
Verktøyet er basert på planprosessen og kan være til støtte gjennom hele prosessen.
Gjennom bruk av verktøyet får du hjelp til å fokusere på innbyggerdeltakelse i alle deler av planprosessen og selve gjennomføringen av dialogen. Hjelpen får du i form av enkle råd og tips.

Hvem kan bruke verktøyet?
Dialogverktøyet er i hovedsak utarbeidet for kommunen og/eller tiltakshavere som arbeider med fysisk planlegging. Politikere som er involvert i beslutningsprosessen er en annen viktig målguppe.

Alt materialet for medvirkning er også samlet i et dokument som kan lastes ned fra menyen på høyre side.

 

Kommentarer inaktiverade.