Hvordan kan verktøyet brukes?

liten ill kultur2Verktøyet er relevant for å identifisere mulige kulturelementer når programmet for et planarbeid utformes. Når området vurderes med hensyn på  kulturmiljøer må særlig avklares om objekter i området har vernestatus. Dessuten bør tidligere registreringer og vurderinger av området kartlegges og gås igjennom. Utover vernemyndighetene kan kilder være museer, historielag, grunneiere, skoler, og lokale informanter.

For vurdering av mulige kulturarenaer må kulturetaten kontaktes for å få oversikt over den eksisterende kulturelle infrastruktur, samt gjeldende planer for utvikling og drift av kulturhus og anlegg. Dette fordi nye tiltak må stemme inn i helheten og fordi de som regel forplikter kommunen på midler til etablering og drift.

Verktøyet kan brukes av alle interessenter, og er ment å bidra til at partene kan møtes mer på lik linje i en dialog om kulturvern og kulturtiltak. Imidlertid er det viktig at ansvarsroller klargjøres da det er uheldig å spenne folks forventninger for høyt, for eksempel om oppfølging av ønsket bygningsvern eller oppstart av flere kulturtilbud.

Kulturtiltak lykkes best når man lykkes i å forene folkelig engasjement, kommunale beslutninger og eventuelt samarbeid med privat næringsliv på en god måte. Med folkelig engasjement menes da for eksempel aktiv medvirkning fra beboere i området, lag og foreninger, ildsjeler, eller byens kulturliv.

Kommentarer inaktiverade.