Verktøy

 

5 no NY

Her finner du verktøy som du kan bruke for å på forskjellige vis føre inne eller belyse sosiale aspekter i byplanleggingen.

Prosjekt SMS har arbeidet med å skape verktøy for å bidra til at sosiale perspektiv, folkehelse og kultur medregnet, får en gitt rolle i all byplanlegging. Prosjektet har også arbeidet med hvorfor. hvordan og når innbyggerdialog kan brukes i all byplanlegging.

Kort presentasjon av verktøyene

Sosial konsekvensbeskrivelse, SKB, brukes for å beskrive konsekvenser av et planforslag for å tydeliggjøre de sosiale behovene i den ferdige bebyggelsen. SKB kan også belyse konflikter mellom ulike interesser og gi forslag til forbedringer.

Innbyggermedvirkning brukes for å ta til vare innbyggernes tanker og kompetanser. En öket innbyggermedvirkning fanger opp sosiale aspekter som er viktige i byggingen av en holdbar by.

Urbant friluftsliv stiller fokus på innbyggernes muligheter til rekreasjon og naturopplevelser i byer og boligområder.

Kulturmiljøer og kulturarenaer er ett verktøy for deg som dra nytte av kulturen som positiv kraft i samfunnsbyggingen, til dels gjennom å bevare kulturmiljøer og kulturminner og til dels ved å skape kulturelle møteplasser.

Hvordan kan verktøyene brukes?

Verktøyene kan bruses frie fra hverandre, men har også mange felles punkter. Her kommer noen eksempel:

I arbeidet med SKB kan urbant friluftsliv være et prioritert tema. Da brukes med fordel verktøyet for urbant friluftsliv som en del av SKB. Det samme gjelde for kulturmiljøer og kulturarenaer om det er et prioritert tema i SKB.

Innbyggermedvirkning kan brukes som en måte å innhente kunnskap i en SKB.
Sjekklistene for urbant friluftsliv og for kulturmiljøer og kulturarenaer kan brukes for evaluering av et fysiskt område, men kan også være ett bra underlag i en innbyggermedvirkning/innbyggerdialog.

Hvis kartleggingsfasen viser att en SKB ikke behøver gjennomføres kan det være relevant å ha en utvidet innbyggerdeltagelse i stedet (les mer under verktøyet Medvirkning).

 

Sosial konsekvensbeskrivelse
Medvirking
ikon urbant ny text
Kulturmiljøer

Kommentarer inaktiverade.