Om prosjektet SMS

Prosjekt SMS (Stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser/Sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen) er et kunnskapsprosjekt som skal bidra til sosialt holdbar stedsutvikling og fremme sosial integrasjon.

Prosjektet har tatt fram verktøy for å forenkle arbeidet med å få inn de sosiale perspektivene i stedsplanleggingen. Fire teoretiske verktøy har blitt skapt med planprosessen som bakgrunn.

Prosjekt SMS har tatt fram verktøy for å:

  • arbeide med sosiale konsekvensbeskrivinger i planarbeidet
  • gjennomføre brukerdialoger for å få inn synspunkter fra de som blir berørte av forandringer i samfunnet
  • arbeide med aspektet urbant friluftsliv
  • arbeide med aspektet kulturmiljø og kulturarenaer

Partnere i SMS er Fredrikstad kommune, Göteborgs Stad (Göteborgs Stad stadsdelsnämnden Centrum er Lead Partner), Halmstads kommun, Kristiansand kommune och Vest-Agder Fylkeskommune (norsk prosjekteier). Region Halland er medfinansier.

Kommentarer inaktiverade.