Utviklingsprogram

Utviklingsprogram er en måte å arbeide systematisk med utviklingen av et sted. Arbeidet bygger på samarbeide mellom kommunen og eksterne aktører. Du kan lese mer om utviklingsprogram under case/Halmstad.

Utviklingsprogrammet tas fram på initiativ av kommunens politikere. Det ferdige programmet skal vœre et underlag for politikerna når de går til vedtak om tiltak och insatser om et spesifikt sted. Med et utviklingsprogram som underlag kan kan politikerna tydligere se stedets behov.

Utviklingsprogram finnes ikke som begrep i lovverket, det er en måte å skape felles målbilde, ambisjoner og stategier for utvikling for stedet. Arbeidet sker i samarbeide mellom kommunen og eksterne aktører. Og det samarbeidet er en forusetning for et bra resultat.

Samordne och prioritere blant tiltakene

Målsetningen er å samordne sosiale, kulturelle, økonomiske og økologiske spørsmål. Da blir det lettere å fokusere på de viktigste innsatsene og helheten og å prioritere blandt konkrete tiltak. I forlengningen vil det bidra til en holdbar samfunnsutvikling sosialt, økonomisk og økologisk. Derfor hører også en konkret tiltaksliste med i utviklingsprogrammet. Arbeidet må koples til kommunens lednings- og budsjettsystem for å få virkelig innflytelse.

Case i prosjekt SMS i Halmstad                                   

Halmstads kommun har anvendt metodikken i utviklingsprogrammet på to steder i kommunen, Oskarström og Getinge. Les gjerne mer om dette under Halmstads case.

UtvecklingHalmstadFotoJorgenPersson

Foto: Jesper Petersson

För utskrift

Här kan du ladda hem Guide till att arbeta med utvecklingsprogram som pdf.

Kommentarer inaktiverade.