Urbania

Prosjekt SMS deltok  i utforming og test av det digitale dialogverktøyet Urbania

Under Mistra Urban Futures første år ble det gjennomført flere pilotprosjekter, der Urbane Spill var ett av prosjektene. SMS deltok i utforming og test av det digitale dialogverktøyet Urbania.

Det er et verktøy som ger muligheter til dialog via digitale kart og det bygger delvis på ”Liv-Rom-Hus” (”Liv-Rum-Hus”) – metoden som Göteborgs Stad, stadsbyggnadskontoret har tatt fram sammen med Gehl Arkitekter.

Fire kartworkshops

I samband med inventering av ett relativt stort, sentralt område der det pågikk arbeide med planprogram var SMS med på fire kartworkshops. Deltagerna i workshopene varierte beroende på hvilken sak det handlet om. Men blant andre deltok pensjonister, studenter og representanter for handel og organisasjoner i området .

1. Pensjonistene

Pensjonistgruppen ble samlet rundt et bord med utskrevne kart og de snakket sammen om plassen utfra temaet – för, nå – i framtiden. Hver gruppe hadde en samtalsleder og en sekretœr.

Resultatet ble en gjennomgang av situasjonen ”nå”, en ”verdiliste” og en liste med problemområder. Alla kom til tals selv om noen snakket mer enn andre og noen bare kom med enkelte ord.

2. Studenter

Studentene jobbet sammen i mindre grupper der selv geotagget kommentarene sine om hvordan de brukte studentområdet på kart. De kommenterte også hvor de kunne se mulige koplinger mellom området og byen omkring.

Resultatet ble en gjennomgang av situasjonen akkurat nå og en ”verdiliste”. Studentene var ganske nyankomne til byen og hadde ikke rukket skaffe seg dypere tilknytning eller forhold till plassen. De hadde også blitt lokket av muligheten til å være med i det digitale spillet (slik ble metoden presentert før møtet), men ble skuffet da metodikken savner tradisjonelle innslag av spill.

3. Driftpersonale

En treje workshop med kart ble gjennomført i samband med undersøkelser som ble gjennomført  for etableringen av en stasjon  i Västlänken (som blant annet inneholder forslag om å bygge en togtunnel under Göteborgs sentrum). De som deltok var driftpersonale fra park- och naturförvaltningen, Svenska Kyrkan og en privat barnehage.

Resultatet ble en gjennomgang og beskriving av plassen og de verdier gruppen opplevde den hadde. Møtet mellom ulike yrkesgrupper gav verdifull kunnskap om hvordan stedet/plassen blir brukt og hvilken betydning den har i lokalsamfunnet.

4. Pensjonistråd och hjemmehjelp

Enda en kartworkshop ble gjennomført med representanter for pensjonistråd og hjemmehjelp. Deltakerne ble samlet foran et digitalt kart som ble projisert på veggen. En samtalesleder holdt i prosessen la inn synpunktene direkte på kartet.

Resultatet ble en gjennomgang / beskrivelse av plassen og de verdier gruppen opplevde at den hadde. De kom også med tanker og ideer om bruk og funksjoner i framtiden.

Det var stor verdi i å bruke samtalesleder for å få fart på diskusjonen og å belyse spørsmålene fra forskjellige vinkler. Metoden kan med fordel brukes av personer som ikke er vant til å bruke datamaskiner.

Refleksjon om fordeler og utfordringer

En fordel med å samle synpunkter digitalt er blant annet muligheten til å vise resultatet med en gang og at man siden kan logge inn hvor som helst og komme med nye tilbakemeldinger.

Under tiden verktøyet har blitt skapt har fler utfordringer kommet fram. Det handler til dels om hvordan verktøyet er, om å gjøre det så fleksibelt, brukervennlig og effektivt som mulig. det handler også om selve testene da det gjelder å tilpasse metodikken etter deltakerne og at de får forståelse for metoden. I studentgruppen ble det klart hvor viktig det er med tydelighet føre møtet.

Det er en stor mulighet at Urbania fortsatt kommer til å brukes i framtiden, ikke minst i Göteborgs Stad. For eksempel kan digitale dialogverktøy være bra i prosesser der ønskede deltagere som ikke kan komme til møter i stedet kan gi synspunkter på webben.

Kommentarer inaktiverade.