Kontakt

SMS-prosjektet ble avsluttet 31. desember 2013. Her følger en oversikt over de personer hos hver enkelt partner, som kan kontaktes dersom dere har tilbakemeldinger på verktøyene eller spørsmål.

Vest-Agder fylkeskommune/Kristiansand kommune

Anette Vesterskov Pedersen
Rådgiver folkehelse og prosjektleder Vest-Agder fylkeskommune (repr. norsk prosjekteier)
+ 47 945 26 767
avp@vaf.no

John Johansen
Rådgiver folkehelse og prosjektleder Kristiansand kommune
+ 47 950 17 891
john.johansen@kristiansand.kommune.no

Bjørg Hellem
Rådgiver Plan og Miljø Vest-Agder fylkeskommune
+ 47 380 74 534
bjorg.hellem@vaf.no

Hanne Katinka Hofgaard
Rådgiver Parkvesenet Kristiansand kommune
+ 47 380 75 000
hanne.katinka.hofgaard@kristiansand.kommune.no

Janne Johnsen
Friluftskonsulent Midt-Agder Friluftsråd
+ 47 975 21 449
janne@midt-agderfriluft.no

Fredrikstad kommune

Bjørn Heidenstrøm
Kulturrådgiver og prosjektleder Fredrikstads kommune
+ 47 91 52 50 58
bjhe@fredrikstad.kommune.no

Göteborgs Stad

Ann-Marie Halvorsson
Utvecklingsledare folkhälsa
Projektledare Göteborgs stad
+46  31 366 70 33
ann-marie.halvorsson@lundby.goteborg.se

Joel Blomgren
Utvecklingsledare i stadsutveckling
Göteborgs stad
+46 31 366 70 86
joel.blomgren@lundby.goteborg.se

Halmstads kommun

Henrik Hakansson
Planarkitekt
Projektledare Halmstads kommun
+46 35 13 98 69
henrik.hakansson@halmstad.se

Nakisa Khorramshahi
Utvecklingsstrateg demokrati och dialog
Halmstads kommun
+46 35 13 67 64
nakisa.khorramshahi@halmstad.se

Kommentarer inaktiverade.