Tresse nærmiljøpark

Helikoptertur 18 juni 2013 386

Gjennom prosjektet har Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune jobbet med videreutvikling av en helhetlig elve- og strandpromenade i Kristiansand sentrum fra Baneheia til Odderøya, med fokus på sosiale møteplasser, friluftsliv og økt hverdagsaktivitet hele året. I en travel hverdag er det viktig at det finnes mulighet til å dyrke utendørsaktiviteter og friluftsliv i byen.

Formålet med å satse på lavterskel friluftsliv i nærmiljøet har vært å skape lett tilgjengelige områder med møteplasser som oppleves trygge, inkluderende, innbydende og aktivitetsskapende for alle. Vi ønsket å videreutvikle området til å bli byens mest benyttede nærmiljøpark. Vi ønsket å få flere målgrupper til å benytte området, og legge til rette for økt aktivitet og trim gjennom samarbeid med frivillige hele året.

Langs byens strandpromenade har lokale satsningsområder vært Elvepromenaden, Tresse nærmiljøpark og Gravaneparken.

TRESSE NÆRMILJØPARK

Det er kommet mange forslag til hvordan Strandpromenaden og Tresse kan utvikles, og noen forslag er lettere å gjennomføre enn andre. Kommunen har søkt om midler til et lysprosjekt for å få en mer helhetlig lyssetting i Tresse og langs promenaden. Det jobbes også med universell tilrettelegging og forbedringer av dekke, da grusen som er der i dag er vanskelig å holde i god stand.

Parkvesenet ønsker en politisk drøftelse av hva den røde trebygningen langs promenaden kan brukes til, når leietakere er flytter til Grønt senter på Odderøya. De ønsker at bygget skal være med på å aktivisere uteområdene gjennom blant annet utlån av aktivitetsutstyr og et serveringstilbud.

I anledning Parkvesenets 75 årsjubileum skal det også plantes mye i byen, og i Tresse er det plantet eksotiske planter i store plantekasser nede ved havet.

Det er i 2013 gjennomført en rekke fellestreninger i Tresse – i regi av organisasjonen 4 H – som har arrangert trening med Aball.

I løpet av 2014 er det gjennomført flere tiltak i området. Et av disse, Café PORTALEN er en virksomhet i Kirkens Bymisjon som også er et samarbeidsprosjekt med A-larm, UiA og Kristiansand Kommune. PORTALEN er en Sosialt Entreprenørskaps bedrift som har som mål å forene motivasjonsarbeid overfor mennesker som sliter med en rusmiddelavhengighet – med et forretningskonsept der målet er å bli en selvfinansiert bedrift.

IMG_3137 IMG_3135
Café PORTALEN                                                 Café PORTALEN

Bilder fra prosjektperioden:

Foto: John Johansen og Terje Askildsen, Kristiansand kommune, samt Anders Martinsen fotografer for Kristiansand kommune.

Kommentarer inaktiverade.