Gravaneparken

image_resize-24IMG_3141

Gjennom prosjektet har Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune jobbet med videreutvikling av en helhetlig elve- og strandpromenade i Kristiansand sentrum fra Baneheia til Odderøya, med fokus på sosiale møteplasser, friluftsliv og økt hverdagsaktivitet hele året. I en travel hverdag er det viktig at det finnes mulighet til å dyrke utendørsaktiviteter og friluftsliv i byen.

Formålet med å satse på lavterskel friluftsliv i nærmiljøet har vært å skape lett tilgjengelige områder med møteplasser som oppleves trygge, inkluderende, innbydende og aktivitetsskapende for alle. Vi ønsket å videreutvikle området til å bli byens mest benyttede nærmiljøpark. Vi ønsket å få flere målgrupper til å benytte området, og legge til rette for økt aktivitet og trim gjennom samarbeid med frivillige hele året.

Langs byens strandpromenade har lokale satsningsområder vært Elvepromenaden, Tresse nærmiljøpark og Gravaneparken.

GRAVANEPARKEN

Gravane er det siste satsningsområdet i utviklingen av en helhetlig promenade fra Elvegata til kulturaksen ut mot Odderøya. Gravaneparken er et viktig knutepunkt mellom by- og friluftsliv i overgangen mellom Odderøya og Strandpromenaden. Gjennom prosjektet har vi hatt fokus på områdets utforming og organisert byliv koordinert med boliginteresser. Vi ønsker å gi større mulighet for opphold og aktivitet gjennom bedre tilrettelegging for bruk av strandsonen og økt estetisk opplevelse av området.

Også her er det kommet mange innspill gjennom medvirkningsprosessen, men kommunen satset i første omgang på ett prosjekt – å lage en kulturbasert hage langs den grå muren og ut mot stranden.

I samarbeid med kunstnere på Odderøya har Parkvesenet skapt en ny sosial møteplass med sydenstemning i Gravane. En tidligere skjemmende grå mur er dekket med små speil, som reflekterer hav, himmel og det grønne. Det er også laget en liten strand med solstoler. I tillegg til den nye stranden er bilveien som går ut mot Odderøya begrenset ved å sette plantekasser i veikanten – og bedre tilgangen for gående og syklende ut til naturperlen.

I løpet av 2014 er det gjennomført flere tiltak. Med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet og Vest-Agder Fylkeskommune til nærmiljøutvikling og aktiviteter i Gravane. Badestranden er utvidet, den gamle muren trappet ned mot sanden, anlagt staudebedd, utplassert lekefigurer og nytt klatretre. Videre er området oppgradert med vannpost og strømuttak. I tillegg ble det utprøvd et mobilt sommerbibliotek ved Kristiansand Bibliotek og Aball1-aktivitet ved Vest-Agder 4-H  tre uker i fellesferien 2014.

Arbeid ny strand IMG_3139
Arbeid med stranden.                                         Ny strand.

IMG_3138 IMG_3143
Nytt leketre.                                                      Informasjonstavler, VestAgdermuseet.

Sommerbibliotek Aball1 bilde 1
Sommerbibliotek 2014                                    Aball1-aktivitet. Foto: Rune Øyen

Bilder fra prosjektperioden.

Foto: John Johansen og Terje Askildsen, Kristiansand kommune. Flyfoto: Anders Martinsen fotografer (for Kristiansand kommune).

Kommentarer inaktiverade.