Elvepromenaden

Helikoptertur 18.juni 2013 111

Gjennom prosjektet har Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune jobbet med videreutvikling av en helhetlig elve- og strandpromenade i Kristiansand sentrum fra Baneheia til Odderøya, med fokus på sosiale møteplasser, friluftsliv og økt hverdagsaktivitet hele året. I en travel hverdag er det viktig at det finnes mulighet til å dyrke utendørsaktiviteter og friluftsliv i byen.

Formålet med å satse på lavterskel friluftsliv i nærmiljøet har vært å skape lett tilgjengelige områder med møteplasser som oppleves trygge, inkluderende, innbydende og aktivitetsskapende for alle. Vi ønsket å videreutvikle området til å bli byens mest benyttede nærmiljøpark. Vi ønsket å få flere målgrupper til å benytte området, og legge til rette for økt aktivitet og trim gjennom samarbeid med frivillige hele året.

Langs byens strandpromenade har lokale satsningsområder vært Elvepromenaden, Tresse nærmiljøpark og Gravaneparken.

ELVEPROMENADEN

Elvepromenaden er en historisk allmenning, og det er kommet mange innspill til utvikling av området. I første omgang prioriteres to områder, ved sykehjemmet og ved grusløkka. Våren 2013 er det installert belysning langs elva for å gjøre området mer tilgjengelig og tryggere på kveldstid, både for gående og for båteiere. Det skal også skapes en hyggelig sitteplass like nedenfor Elvegata omsorgssenter.

FØRSTE I NORGE  Plommetre Elvebredden

”Uansett er ikke treet bare det første kommunale plommetreet i Kristiansand. Det er plantet i et felt som skal bli den første kommunale frukthagen i Norge.
Plommetrærne skal stå langs elvebredden vest, mellom endepunktene for Henrik Wergelands gate og Gyldenløves gate.
Litt lenger sør kommer busker med i alle fall solbær og rips.
Og går enda litt lenger i retning havet om ett år eller to, kan du se de første epletrærne by på sine kommunale frukter.” 
Rådgiver i parkvesenet, Hanna Katinka Hofgaard

 

I et mer langsiktig perspektiv ønsker parkvesenet å oppgradere grusløkka i området, med mål om å gjøre denne om til en flerbruksanlegg med bedre banedekke for ballspill, og kanskje med både sandvolley, bocciabane og noen sitteplasser. Parkvesenet har søkt om eksterne midler til dette.

Bilder som viser utvikling og tiltak etter prosjektperioden:

IMG_3128 IMG_3134
Nye frukttrær.                                                       Tynning av vegetasjon.

Bilder som viser utvikling og tiltak under prosjektperioden:

Foto: John Johansen og Terje Askildsen, Kristiansand kommune

Kommentarer inaktiverade.