Kristiansand/Vest-Agder

Helikoptertur 18.juni 2013 414

Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har sammen utviklet verktøyet ”Urbant friluftsliv.

Gjennom prosjektet er det jobbet med videreutvikling av elve- og strandpromenaden i Kristiansand sentrum, med fokus på sosiale møteplasser, friluftsliv og økt hverdagsaktivitet hele året.

Urbant friluftsliv i Kristiansand sentrum
SMS-prosjektet har valgt å fokusere på det enkle friluftslivet i nærmiljøet ved å skape lett tilgjengelige områder med aktivitets-muligheter og sosiale møteplasser som oppleves trygge, inkluderende og innbydende for alle. Målet er å få flere til å komme seg ut, møte andre og delta i fellesskapet.

En av hensiktene med prosjektet var å videreutvikle elve- og strandpromenaden fra Baneheia til Odderøya til å bli et av byens mest benyttede områder for flere målgrupper. For å nå dette ble det lagt til rette for økt aktivitet blant annet gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner som 4H, Turistforeningen og kommunal forvaltning.

Langs byens elve- og strandpromenad har tre lokale satsningsområder vært Elvepromenaden, Tresse nærmiljøpark og Gravaneparken. Tiltak har blant annet vært lyssetting, treningsapparater og en eksotisk strand. Det har også vært gjennomført et Pilotcase Grimsbekken.

I tillegg til de tre casene har det vært gjennomført testing av veileder for urbant friluftsliv ved Prestebekken og på Tangen.

Grønn pris
Juni 2013 mottok Kristiansand kommune prisen Nordic Green Space Award for Strandpromenaden i sentrum av byen. Les mer her. Prisen er en nordisk kvalitetsmerkeordning for grønne urbane områder, og Kristiansand er den fjerde byen i Norden som mottar prisen.

Medvirkning
Kommunen har lang erfaring med medvirkning i plansaker. En utfordring i dette prosjektet har vært å involvere de som tradisjonelt sett ikke deltar i slike medvirkningsprosesser. Som en del av arbeidet med kommunedelplan Kvadraturen har kommunen mottatt mange innspill knyttet til utforming av elve- og strandpromenaden. Disse innspillene har sammen med nye medvirkningsprosesser innenfor SMS, blitt brukt i det videre arbeidet.

I arbeidet med videreutviklingen av elve- og strandpromenaden har det blitt gjennomført åpne informasjonsmøter, folkemøter og møter med inviterte målgrupper for å få innspill til hvordan områdene langs promenaden kan utvikles.

Metode for medvirkning
Prosjektgruppen har hentet inspirasjon fra ulike metoder. På bakgrunn av en mindre kartlegging og erfaringsbasert kunnskap ble det valgt en blanding av ‘World cafe’, ‘Idesirkel’ og framtidsverksted. Metoden for medvirkningsprosess ble tilpasset hver enkelt av målgruppene med følgende innhold:
1) presentasjon av SMS, utdeling av spørreskjema, bilder, kart mm.
2) innspill gjennom gruppearbeid hvor det skrives og tegnes på bilder og kart, samt utfylling av spørreskjema (referat til deltakere i etterkant av møtet).
3) felles sluttføring av prosessen med prioritering av fysiske tiltak (referat til deltakere i etterkant av møtet).

Alle innspill fra medvirkningsprosessene finner du her.

Mulighetsbilder
Innspillene har bidratt til framstilling av mulighetsbilder for de tre caseområdene.

Illustrasjonsbilde Elvepromenaden
Illustrasjon: Bianca Hermansen

Illustrasjonsbilde Tresse
Illustrasjon: Bianca Hermansen

Illustrasjonsbilde Gravane
Illustrasjon: Bianca Hermansen

Mulighetsbildene ble brukt i en avsluttende medvirkningsprosess for prioritering og lokalisering av tiltak, og skissene er ferdigstilt for alle caseområdene langs promenaden. Det er også utarbeidet en samlet byromstrategi som omfatter hele promenaden. Byromstrategien er en sammenstilling av mulighetsbilder, hvor alle innspill er sortert, vurdert og justert i forhold til hva som foreligger av planer, føringer m.m. og som kan gi noen framtidsvisjoner. Kommunen tar dette inn i det videre arbeidet med utvikling av områdene. Flere tiltak er allerede gjennomført.

Illustrasjonsbilde Byromstrategi
Byromsstrategi: Bianca Hermansen
Forstørre bildet ved å dobbeltklikke i illustrasjonen.

Midler til fysiske tiltak langs promenaden
Miljødirektoratet har valgt SMS-prosjektet i Kristiansand i deres nærmiljøsatsing og bevilget midler i flere omganger. Vest-Agder fylkeskommune har også bidratt med midler til fysisk tilrettelegging. Helsedirektoratet og Miljødirektoratet har bevilget midler til fysisk lavterskelaktivitet i caseområdene.

 

Lokale satsningsområder i Kristiansand/Vest-Agder

 

 

Kommentarer inaktiverade.